ตารางงานสัมมนาวันที่ 4 ตุลาคม 2557

12:30
13:00
ลงทะเบียน
รับ Gift Voucher ใช้งานระบบ UpToPromo
13:00
14:00
online advertising เรียนรู้พื้นฐานการทำโฆษณาบนสื่อออนไลน์ by NB Thailand
ผู้บรรยาย: คุณณัฎฐา หงษ์ทอง
14:15
15:15
เทคนิคการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการทำธุรกรรม by PAYSBUY
ผู้บรรยาย: คุณกนกอร ศุภษัษฐี
15:30
17:00
ประสิทธิภาพของการตลาดออนไลน์ในไทย by UpToPromo
ผู้บรรยาย: คุณจตุพล ไชยรัตน์
ตารางงานสัมมนาวันที่ 11 ตุลาคม 2557

12:30
13:00
ลงทะเบียน
รับ Gift Voucher ใช้งานระบบ UpToPromo
13:00
14:00
ทำการตลาดออนไลน์ด้วยเว็บไซต์ "สร้างเว็บไซต์ด้วยตนเองอย่างมืออาชีพ" by SogoodWeb
ผู้บรรยาย: คุณโกศล พรประสิทธิ์เวช
14:15
15:15
การทำ Content Marketing ผ่าน Blog by one22.com
ผู้บรรยาย: คุณธนสรณ์ บุญลือ
15:30
17:00
ประสิทธิภาพของการตลาดออนไลน์ในไทย by UpToPromo
ผู้บรรยาย: คุณจตุพล ไชยรัตน์